Risk management

Brisk Group oferă serviciul de risk management tuturor celor care dezvoltă și implementează proiecte în domeniul construcțiilor civile, comerciale, industriale, de infrastructură, energetice, guvernamentale, de mare anvergură etc. Prin intermediul managementului de risc oferit, vă putem ajuta să țineți sub control toate amenințările și pericolele legate de proiectarea și execuția unor lucrări de construcții. Consultanța și serviciile noastre specializate de risk managemement permit evitarea problemelor ce pot afecta evoluția și finalizare proiectului, lăsându-vă să vă concentrați aspra oportunităților și eficientizării rezultatelor dorite.

Ce asigură serviciul de Risk Management oferit de Brisk Group:

 • Stabilim contextul și înțelegem circumstanțele în care se vor desfășura toate procesele și activitățile implicate de un proiect, pe baza cărora vom elabora criteriile de evaluare a riscurilor.
 • Identificăm riscurile care pot influența în mod negativ procesele specifice și care pot avea un impact major asupra evoluției unui proiect.
 • Analizăm riscurile, le clasificăm în funcție de grad, de modul în care se pot produce și de gravitatea consecințelor antrenate. 
 • Evaluăm riscurile pentru a stabili care dintre ele au rata de incidență cea mai mare și pe cele care se pot produce doar ocazional.
 • Elaborăm un plan de prevenire și diminuare a riscurilor, care permite funcționarea optimă în șantier, securitatea în muncă și derularea în condiții de maximă siguranță a lucrărilor. 
 • Ne asigurăm că planul de reducere a riscurilor este asimilat, pus în aplicare și reamintit periodic tuturor celor implicați în activitate, în coordonarea și în controlul acesteia. 
 • Reînnoim și actualizăm periodic planul de riscuri, conform celor constatate, recomandate de autorități sau stabilite prin noi legi și reglementări.
 • Comunicăm permanent cu beneficiarii proiectului și toți cei implicați toate aspectele importante legate de riscuri.

De ce sa apelezi la serviciul nostru de management de risc?

 • Definim riscurile care pot afecta buna desfășurare a lucrărilor, luând în calcul toate particularitățile și specificul fiecărui proiect.
 • Acționăm pentru a preîntâmpina riscurile identificate, comunicăm planul de măsuri și ne asigurăm că el a fost înțeles și este aplicat corespunzător. 
 • Monitorizăm permanent riscurile, în funcție de fiecare etapă de evoluție a proiectului.
 • Prioritizăm riscurile, semnăm polițe de asigurare și urmărim amortizarea lor în timp.
 • Căutăm alternative și găsim soluții pentru toate tipurile de riscuri care pot să apară în desfășurarea activității și în finalizarea unui proiect.
 • Venim cu recomandări de sisteme de construcții care diminuează pericolele și care permit o mai bună valorificare a oportunităților.

 

Pentru mai multe detalii și o ofertă concretă de management riscuri, nu ezitați să ne contactați!

 

Managementul de risc este procesul de a identifica, evalua și controla toate amenințările care pot afecta evoluția, valoarea, investiției și imaginea unui proiect de construcții. Aceste riscuri pot avea numeroase surse, printre cele mai frecvente menționând: incertitudine financiară, probleme juridice, erori de proiectare, management, implementare, accidente de muncă, epidemii, dezastre naturale, calamități, amenințări cibernetice etc.

Riscul este o problemă cu care se confruntă orice companie, oricare ar fi specificul și domeniul de activitate. Includerea lui în planul afacerii, asigură combaterea situațiilor negative cu un cost minim. Dacă posibilitatea lui nu este tratată de la început ca parte integrantă a existenței unui proiect, atunci când el se produce, poate aduce numeroase pagube materiale și de imagine, inclusiv închiderea definitiva a afacerii.

Prin implementarea unui plan de management de risc și prin luarea în calcul din timp a tuturor amenințărilor potențiale, o companie poate salva bani importanți și își poate proteja viitorul. Printr-un serviciu de risk management competent o firmă se poate focusa mai bine pe obiectivele pozitive, eliberându-se de stresul posibilităților negative.