Project Management

Brisk Group oferă servicii de project management pentru construcții din domenii ce implică lucrări civile, industriale, comerciale și de producere energie. Fiecare proiect este urmărit de la A la Z, asigurându-ne că va fi livrat în cei mai buni parametrii din punct de vedere cost, calitate și timp. Compania noastră poate prelua proiectul chiar din stadiul de idee și poate superviza punerea lui în practică în toate etapele și procesele necesare. Ne puteți solicita expertiza și serviciile specializate, de la faza de proiectare și autorizare, până la recepția finală.

Ce asigură Managementul de Proiect oferit de Brisk Group:

 • Intervenim chiar din faza de fezabilitate a proiectului, oferid propuneri și soluții care servesc scopului final al lucrării și care cresc valoarea investiției.
 • Evaluăm datele, stabilim cerințele specifice și necesitatea proiectului, argumentele pro și contra și tot ce este necesar pentru eficientizarea rezultatelor.
 • Realizăm devizul de proiect, în care includem materiale de construcții cu eficiență sporită și un grafic de lucrări optimizat.
 • Dezvoltăm și implementăm un plan de management de proiect realist, rentabil și avantajos.
 •  Aducem plus valoare prin procese de Value Engineering.
 • Selectăm și desemnăm echipa cea mai potrivită pentru execuția proiectului, repartizând specialiști pentru fiecare dintre etapele implicate.
 • Realizăm un management de cost, riscuri și revendicări;
 • Planificăm și monitorizăm evoluția lucrărilor conform planului inițial și al unui planning refăcut după fiecare etapă;
 • Avem grijă ca lucrările să se încadreze cât mai bine în timpul și bugetul disponibil, făra a face în niciun fel rabat de la calitatea angajată;
 • Avem grijă să fie cunoscute și respectate toate normele de siguranță în construcții și de securitate în muncă.
 •  Comunicăm eficient și permanent cu părțile interesate.
 • Căutăm să finalizăm proiectul în cei mai buni termeni de timp, calitate și buget alocat.

 

De ce să apelezi la serviciul nostru de project management:

 • Coordonăm și supervizăm toate procesele și activitățile pe care le presupune un proiect de construcții, din faza de analiză a fezabilității și justificării investiției, până la finalizare și recepția finală.
 • Suntem consultantul și reprezentantul clientului în discuțiile cu echipele subcontractate și îi apărăm în permanență interesele.
 • Supraveghem evoluția de ansamblu a proiectului și ne asigurăm că experții au grijă ca fiecare livrabilă să fie conformă planului și termenelor stabilite.
 • Din echipa noastră fac parte experți în construcții, care pot observa și remedia erori sau abateri de la planurile și calitatea inițială a proiectului.
 • Avem o echipă de specialiști, cu experiență în proiecte complexe, de anvergură internațională, care dispun de cunoștințe în ceea ce privește domeniul și legislația specifică.
 • Putem veni cu recomandări și soluții avizate de furnizori, materiale și servicii pentru construcții.
 • Avem grijă ca investiția să conducă la cel mai bun rezultat posibil și să realizăm proiecte cu plus valoare ridicată.

 

Pentru mai multe detalii și o ofertă concretă de management de proiect nu ezitați să ne contactați!

 

Managementul de proiect presupune cunoștințe specifice și managementul tuturor proceselor, metodelor și lucrărilor implicate, în vederea atingerii obiectivelor specifice ale unui proiect, în conformitate cu parametrii conveniți și acceptați de beneficiar. Project managementul urmărește obținerea rezultatelor finale printr-o planificare realistă a calendarului de execuție și un calcul strict al bugetului alocat.

Un manager de proiect trebuie să fie un specialist în construcții și un manager competent. Pentru că lucrează cu termene, costuri și prețuri, echipe și autorități, el are nevoie nu doar de abilități manageriale, ci și de o bună cunoaștere a tuturor procedurilor, proceselor tehnice, acțiunilor și activităților implicate în începerea, dezvoltarea și finalizarea unui proiect.

Calitatea finală a proiectului livrat va fi întotdeauna condiționată de calitatea managementului de proiect și de abilitățile fiecăruia dintre specialiștii implicați.