Project engineering

Brisk Group oferă serviciul de project engineering tuturor firmelor și companiilor care doresc să realizeze proiecte de construcții la cele mai înalte standarde tehnice și de calitate. Din echipa noastră fac parte specialiști tehnicieni și ingineri care dispun de experiența, calificarea și competențele specifice necesare realizării unui proiect tehnic complex, pentru care este nevoie de proiectare performantă și o coordonare atenta și fermă a tuturor proceselor implicate.

Ce asigură serviciul de Project Engineering oferit de Brisk Group:

 • Interpretarea corectă a planului și designului unui proiect cu multe detalii și specificații tehnice.
 • Planificarea atentă și pe etape a tuturor activităților și proceselor implicate de punerea în operă a unui proiect tehnic.
 • Realizarea unui plan de risk și prevederea tuturor amenințărilor care pot afecta calitatea și pot întârzia evoluția lucrărilor.
 • Contractarea personalului, echipelor, materialelor și echipamentelor celor mai potrivite pentru executarea proiectului.
 • O bună manageriere, coordonare și supervizare a tuturor etapelor și activităților ce țin de ingineria de proiect.
 • Menținerea lucrărilor în programul, bugetul și parametrii de calitate necesari pentru asigurarea standardelor vizate.
 • Identificarea problemelor, găsirea de soluții și luarea măsurilor necesare pentru a garanta proiectul.
 • Respectarea tuturor procedurilor și standardelor interne și externe de calitate.
 • Respectarea tuturor normelor și regulamentelor în vigoare privind siguranța lucrărilor și securitatea în muncă.
 • Buna comunicare cu toate părțile implicate în proiect, beneficiari, contractori, subcontractori, ingineri, echipe de lucrători.
 • Livrarea unui proiect conform, care să satisfacă pe deplin specificațiile tehnice și așteptările beneficiarilor.

De ce să apelați la serviciul nostru de inginerie de proiect

 • Funcționăm ca un suport și un intermediar între project manager și disciplinele tehnice implicate într-un proiect.
 • Supervizăm și ne asigurăm că sunt respectate specificațiile de natură arhitecturală, structurală, civilă, mecanică, de instalații, electrice și de securitate a proiectului.
 • Planificăm și inventariem resursele materiale și umane necesare execuției lucrărilor tehnice ale proiectului.
 • Coordonăm toate părțile implicate în îndeplinirea cerințelor tehnice și funcționale ale proiectului.
 • Oferim consultanță în alegerea celor mai buni contractori și furnizori de echipamente, utilaje și materiale de construcție necesare.
 • Asigurăm consultanță și project engineering în construirea de proiecte cu specificațiile și planurile tehnice complexe și specializate.

 

Pentru a afla mai multe informații și a ne solicita o ofertă de inginerie de proiect, nu ezitați să ne contactați!

 

Ingineria de proiect este managementul tuturor aspectelor care țin de design, inginerie și elementele tehnice ale unui proiect, precum și planificarea și coordonarea tuturor activităților specifice dintr-un șantier. Aceasta include managementul de personal și buget, programarea fiecăreia dintre etapele implicate în livrarea unui proiectul în termen, conform scopului tehnic vizat.

Ori de câte ori este nevoie de supervizarea unei persoane cu competențe tehnice avansate, serviciul de project engineering este singurul în măsură să furnizeze acuratețea și calitatea dorite. Ingineria de proiect implică o activitate susținută și atentă, care nu trebuie să piardă din vedere niciunul dintre detaliile tehnice și de siguranță ale realizării unei lucrări.

Inginerul de proiect este cel mai potrivit specialist pentru a realiza lucrări care să urmărească eficient scopul și performanțele tehnice vizate. El trebuie să fie în același timp și manager și coordonator de lucrări. Acesta trebuie să supravegheze ca rezultatul final să fie conform standardelor necesare, cu minimum de riscuri tehnologice și de execuție. Responsabilitatea este enormă și de aceea înalta sa calificare este o cerință obligatorie, singura în măsură să garanteze succesul proiectului livrat.