Project controls & Planning

Brisk Group oferă serviciul de planning and project controls tuturor companiilor care doresc sa crească eficiența și rentabilitatea proiectelor de construcții, din punct de vedere al timpului de execuție. Activitatea este realizată de specialiști cu experiență pe teren, în project management, coordonarea etapelor și echipelor de lucru, prin utilizarea unor softuri și platforme specializate.

Ce asigură serviciul de Planning and Project Controls oferit de Brisk Group:

 • Oferim consultanță și analiză în întocmirea proiectului și planificarea activității, ținând cont de toate riscurile și obiectivele urmărite.
 • Realizăm un program de execuție cât mai detaliat și realist, care să corespundă evoluției normale a lucrărilor pe un șantier, pe etape, faze intermediare, termene de finalizare.
 • Semnalăm problemele și oferim soluții care permit recuperarea rapidă a eventualelor întârzieri sau amânări de termene.
 • Urmărim și controlăm implementarea corespunzătoare a tuturor aspectelor incluse în proiectul și planul inițial de lucrări.
 • Realizăm un plan de risc, care include toate amenințările ce pot duce la sistarea și întârzierea lucrărilor,  la accidente și neconformități care pot afecta evoluția și calitatea lucrărilor.
 • Coordonăm eficient și monitorizăm activitatea pentru a prevedea costuri suplimentare și pentru a ține sub control bugetul alocat.
 • Stabilim un plan și o strategie care să ducă la creșterea productivității, la reducerea problemelor și la excluderea neconformităților.
 • Strângem zilnic datele din șantier și luăm măsuri atunci când observăm probleme și întârzieri nejustificate.
 • Comunicăm permanent și oferim informații realiste stakeholer-ilor.

De ce să alegi serviciile noastre de planning and project controls:

 • Vă ajutăm să știți, în fiecare etapă, care este statusul proiectului din punct de vedere al timpului și costurilor asociate pe fiecare activitate în parte.
 • Realizăm o planificare realistă, riguroasă și detaliată.
 • Putem oferi informații valoroase despre productivitatea reală a proiectului.
 • Alcătuim un plan de livrare și graficul detaliat de lucrări al proiectului.
 • Urmărim, controlăm și updatăm constant planul care integrează costurile, timpul și activitățile implicate într-un proiect.
 • Analizăm obiectiv performanța și productivitatea proiectului tău, prin tehnici și calcule specifice de Earn Value Management (EVM).
 • Identificăm cauzele negative și venim cu propuneri pentru creșterea eficienței și productivității. 
 • Raportăm constant ce se întâmplă cu proiectul tău, în funcție de informațiile pe care le extragem din planificările GANT realizate. 
 • Integrăm cashflow-ul cu variabilele complete ale proiectului, pentru a reduce riscul de erori legate de consumul eficient al resurselor.
 • Comunicăm permanent și oferim toate datele necesare legate de evoluția proiectului, astfel încât beneficiarii să poată lua decizii în deplină cunoștință de cauză.

 

Pentru a afla mai multe detalii și a solicita o ofertă de planning and project control, nu ezitați să ne contactați!

 

Planificarea și controlul proiectului reprezintă un proces complex, ce presupune realizarea unui program de lucrări cât mai detaliat și mai realist, urmărirea concretă și raportarea cu date a respectării acestuia. Scopul este acela de a ține în frâu activitatea și costurile unui proiect și de a reuși finalizarea lui cât mai aproape de termenul angajat.

Activitatea de planning and project controls asigură o bună evoluție a proiectului și evaluarea corectă și realistă a stadiului de execuție. Ea include obligatoriu realizarea unui program de lucru, pe etape și lucrări, număr de muncitori, durată și ore de execuție, monitorizarea și controlul echipelor, comunicarea și înregistrarea periodică a datelor din teren, regândirea și refacerea planului atunci când există probleme, întârzieri sau modificări de proiect.

În procesul de planificare și monitorizare a unui proiect sunt implicate multe date, o bună cunoaștere a activităților specifice și a duratei în care pot fi executate. El este realizat de obicei de un project manager, secondat de un project controller. Serviciul permite observarea statusului și derulării unei lucrări, căutarea și identificarea de soluții ori de câte ori este necesar, aplicarea de măsuri pentru a crește productivitatea, ținerea la curent a stakeholder-ilor în legătură cu tot ceea ce se întâmplă.