Claim management

Brisk Group pune la dispoziția contractorilor din construcții serviciul de claim management, ce permite semnarea de contracte cât mai bine redactate și documente, care să stabilească în detaliu drepturile și obligațiile ce revin fiecărei părți. Serviciul nostru permite limitarea riscurilor de natură juridică și financiară, care pot pune în pericol evoluția lucrărilor și bugetul final al proiectului.

Având în vedere că proiectele de construcții de mare anvergură implică multe provocări, schimbări și riscuri, project managementul nostru în construcții include și servicii de management de revendicări, cu rol esențial în  prevenirea și combaterea eventualelor dispute contractuale.

Ce asigura serviciul de Claim Management oferit de Brisk Group:

 • Căutăm să prevedem și să prevenim pe cât de mult posibil orice dispută de natură comercială între părțile contractante dintr-un proiect.
 • Atenuăm conflictele care pot apărea în orice moment al derulării lucrărilor, fie că vorbim despre întârzieri, pierderi de resurse, costuri suplimentare, condiții de șantier diferite de cele din planul inițial, erori de proiectare, tehnologie, execuție etc.
 • Punem la punct o strategie sigură de prevenire și soluționare a disputelor, care să acopere cât mai multe dintre riscurile de procese, despăgubiri, blocări de lucrări etc.
 • Ne asigurăm că în contract sunt prevăzute clauze, obligații și responsabilități corecte pentru ambele părți
 • Oferim consultanță în vederea semnării unor polițe de asigurare pentru cele mai frecvente riscuri asigurabile într-un proiect.
 • Oferi mediere și sfaturi juridice pentru a reduce la minim implicațiile financiare, de imagine, de costuri și de continuare a lucrărilor.
 • Evaluăm și propunem suma cea mai potrivită pentru a despăgubi sau a primi o despăgubire.
 • Avem grijă să fie plătită suma agreată, care să acopere dauna și să stingă definitiv orice conflict.
 • Recuperăm dauna de la alte părți, atunci când vina nu s-a produs din cauza clientului nostru.
 • Pregătim documentația necesară unui asigurator în vederea obținerii plății pentru o daună asigurată.
 • Ne sfătuim clienții să respecte pe cât de mult posibil legislația comercială în vigoare, pentru a evita orice procese legate de erori de execuție, fraudă, deturnare de fonduri etc.

De ce să apelați la serviciul nostru de management revendicări:

 • Evaluăm obiectiv eventualele dispute, în toate etapele proiectului, de la formularea contractului, pe tot parcursul implementării proiectului și până la încheierea lucrărilor.
 • Ne concentrăm pe prevenirea disputelor, în așa fel încât să nu fie nevoie să recurgeți la litigii sau la alte soluții de natură legală.
 • Identificăm, măsurăm, oferim soluții și asistență pentru toate situațiile în care pot apărea dispute, de la debutul lor, până la soluționarea lor pe cale juridică.
 • Intervenim de la faza de redactare a contractelor, prin detalierea și stabilirea foarte clară a termenilor, informației și cerințelor contractuale adresate furnizorilor și echipelor implicate în proiectul de construcții.
 • Avem în vedere, pe tot parcursul proiectului, riscurile și distribuția acestora între părțile contractuale.
 • Supraveghem respectarea termenilor contractuali agreați și atenționăm asupra încălcării lor și în privința unor dispute iminente.
 • Analizăm impactul disputelor apărute asupra întregului proiect și evaluăm efectul acestora în ceea ce privește planului de implementare și bugetul general alocat.

 

Pentru mai multe detalii despre serviciu și o ofertă de management revendicări, nu ezitați să ne contactați!

 

Managementul revendicării este procesul de a identifica, controla și soluționa revendicări venite din partea unor persoane fizice sau juridice, ca urmare a încălcării sau nerespectării unor legi sau clauze contractuale de către executanții, dezvoltatorul unui proiect sau terțe părți. Rezolvarea acestor situații de solicitări de despăgubiri sau plăți presupune abilitatea de media și negocia între părți, cunoștințe juridice specifice, capacitatea de a sesiza, investiga și strânge dovezi ce pot limita sau anula implicațiile.

Serviciul de claim management este esențial la debutul și la finalizarea unui proiect, întrucât el garantează fezabilitatea și încheierea fără probleme a lucrărilor din șantier. Pentru a evita situații și cheltuieli neprevăzute, care pot afecta evoluția sau finalizarea activității, în cazul proiectelor mari este întotdeauna nevoie de un management al revendicărilor și de semnarea unei polițe de asigurare, cu clauze de această natură.