Rezidențial

Sectorul rezidențial de construcții include totalitatea construcțiilor civile realizate cu scopul de a fi locuite de oameni. În această categorie intră case, vile, condominii, complexuri rezidențiale, blocuri, ansambluri de blocuri și locuințe.

Evoluția pieței imobiliare și nevoile actuale ale oamenilor au făcut ca în prezent să fie concepute și dezvoltate proiecte rezidențiale din ce în ce mai variate si mai speciale, ce corespund oricărui tip de nevoi, buget, spațiu, confort si exigențe.

Pentru a putea face față cererii din ce în ce mai mari de construcții din sectorul rezidențial și pentru a livra locuințe la standarde ridicate, dezvoltatorii imobiliari au nevoie de parteneri și servicii specializate în construcții. Rolul acestora este să îi ajute să-și îndeplinească cât mai avantajos obiectivele de afacere și de performanță propuse.

Brisk Group oferă consultanță în construcții, project management și servicii specializate pentru proiecte din sectorul rezidențial. Avem experiență în domeniu și o echipă de profesioniști ce pot contribui la realizarea de construcții rezidențiale de anvergură și complexitate ridicată. Întreaga noastră activitate este orientată pe oferirea se soluții de proiectare, punere în operă și finalizare de construcții rezidențiale în cel mai bun raport calitate, buget, timp de finalizare.

De ce să alegeți serviciile Brisk Group în Sectorul Rezidențial:

 • Oferim consultanță și servicii specializate atât în ceea ce privește întocmirea proiectului inițial, cât și în ceea ce privește execuția și finalizarea lui la termen.
 • Ne putem ocupa de tot ce este necesar pentru un proiect rezidențial, de la studiul de fezabilitate până la organizarea completă a tuturor proceselor implicate.
 • Din echipa noastră fac parte specialiști în construcții, ce pot interveni în orice etapă a evoluțiilor lucrărilor.
 • Avem proceduri interne bine stabilite, oferim soluții eficiente de punere în operă și avem grija ca fiecare etapă să fie realizată cât mai aproape de termenele și costurile prevăzute în proiectul inițial.
 • Oferim management de proiect, servicii de planning și supervizare a tuturor activităților, echipelor și subcontractorilor implicați.
 • Putem veni cu sugestii privind alegerea celor mai buni furnizori de materiale și subcontractori de echipe de execuție.
 • Toate proiectele noastre includ servicii de risk și claim management și un plan de execuție care ține cont de toate normele actuale în construcții și de securitatea în muncă tuturor celor care sunt angajați în proiect.
 • Asigurăm project management și specialiștilor potriviți si cu experiență în tipului de lucrări pentru care ne-ați solicitat.
 • Aducem plus valoare tuturor proiectelor pentru care aveți nevoie de consultanță, expertiză și supervizare.
 • Obiectivul nostru este să oferim servicii specializate și complete pentru construcții, care să asigure eficiență maximă din punct de vedere al parametrilor calitate, cost, timp de finalizare.

Care sunt avantajele serviciilor Brisk Group pentru sectorul rezidențial:

 • Experiență relevantă în proiecte rezidențiale cunoscute și de mare anvergură.
 • Manageri și specialiști în construcții, cu competențe la nivel internațional.
 • Experți în sectorul light residential sector și heavy residential sector.
 • Consultanță și servicii specializate de la faza de schiță a proiectului, pana la recepția finală.
 • Comunicare eficientă cu toate părțile implicate, beneficiari, subcontractori, autorități.
 • Grijă pentru protecția mediului și ecosistemelor în care este amplasat fiecare proiect.
 • Un partener de încredere pe toată durata derulării lucrărilor.
 • Dăm valoare și creștem rentabilitatea tuturor investițiilor în proiecte rezidențiale.

Contactați-ne pentru consultanță și servicii specializate de construcții  în sectorul rezidențial!