Energy & Nuclear industry

Proiectarea și construcția de sisteme și centrale de producere energie este o parte importantă a dezvoltării infrastructurii și de susținere a evoluției întregii societății. Energia este cea care asigură o bună parte a confortul din viețile tuturor. Fie că este vorba despre iluminat public, industrial sau casnic, echipamente de lucru sau electrocasnice, căldură sau răcoare, automobil, transport sau alte facilități, toate funcționează pe baza de energie, din surse variate.

Fiecare epocă a folosit la potențial maxim anumite tipuri de combustibili sau tehnologii pentru producerea de energie. Cercetările și timpul au arătat că însă unele dintre ele sunt foarte periculoase sau fac rău mediului înconjurător. De aceea prezentul și viitorul construcțiilor în sectorul energie se axează pe tehnologii din surse regenerabile, nepoluante, care nu afectează mediul înconjurător.

Un capitol aparte în tratarea acestui subiect revine industriei nucleare. Aceasta permite, prin cercetări avansate și implementarea unor proiecte de maximan siguranță, producerea unei cantități uriașe de energie, ce poate deservi un număr impresionat de utilizatori. Și chiar dacă nu se mai bucură de însemnătatea pe care a avut-o în trecut, rămâne o sursă cu un potențial uriaș, ce nu va fi trecută cu vederea de niciun guvern sau autoritate publică responsabilă de energie.

Brisk Group oferă consultanță, project management și servicii speciale în construcții pentru proiectarea și implementarea de centrale și sistem de producere energie. Din echipa noastră fac parte specialiști, cu înaltă calificare în execuția de lucrări dedicate sectorului energetic. Avem experiența necesară pentru a pune în operă orice tip de proiect energetic din surse clasice sau regenerabile, centrale nucleare, hidrocentrale, parcuri fotovoltaice sau eoliene, sisteme pentru construcții eficiente din punct de vedere energetic.

 

De ce să alegeți serviciile Brisk Group în Sectorul Energie:

 • Oferim consultanță și servicii specializate în proiectarea și implementarea de construcții pentru producerea de energie din surse clasice sau regenerabile.
 • Putem realiza studii de fezabilitate și putem interveni cu soluții tehnice avansate pentru sprijinirea proiectelor din sectorul energetic.
 • Alegem echipa de specialiști în energie și construcții cea mai potrivită pentru supervizarea planurilor și finalizarea proiectelor.
 • Folosim proceduri certificate, ce permit executarea de lucrări conforme celor mai înalte standarde din domeniul energetic.
 • Oferim management de proiect, servicii de planning și coordonare a tuturor activităților, echipelor și subcontractorilor implicați în execuție.
 • Includem servicii de risk și claim management și un plan de lucrări care ține cont de toate normele de siguranță în construcții și de securitate în muncă a lucrătorilor.
 • Putem oferi recomandări avizate de furnizori de materiale și și subcontractori de echipe de execuție, potriviți pentru fiecare dintre procesele și etapele implicate.
 • Asigurăm servicii de project, cost control și development monitoring ce permit finalizarea lucrărilor în cei mai eficienți parametrii de calitate, timp de execuție și cost.
 • Dorim sa contribuim la realizarea de proiecte sustenabile, din resurse regenerabile, care să îmbunătățească calitatea vieților oamenilor pe termen lung.
 • Oferim consultanță și cost management pentru implementarea de tehnologii de ultimă generație, care conferă mult mai multă valoare și eficiența investițiilor.

 

Care sunt avantajele serviciilor Brisk Group pentru sectorul logistics and distribution:

 • Experiență relevantă în proiecte din sectorul energetic și centrale nucleare.
 • Specialiști în energie și construcții, cu înaltă calificare și experiență relevantă.
 • Experți în management de proiecte, cost management și supervizare execuție lucrări.
 • Comunicare eficientă cu toate părțile implicate, beneficiari, subcontractori și autorități.
 • Grijă pentru protecția mediului și ecosistemelor în care este amplasat fiecare proiect energetic.
 • Dezvoltăm parteneriate de încredere și durabile cu autorități, instituții, subcontractori și furnizori.
 • Livrăm proiecte de calitate, care justifică investițiile și aduc plus valoare în viețile tuturor.

 

Contactați-ne pentru consultanță și servicii specializate de construcții în sectorul energie!